Hjelmfunn i Norge del 2

Bildet viser en gutt som sitter i en haug av hjelmer i en gammel tyskerbrakke. Tilgjengeligheten av tysk utstyr var stor i de første årene etter krigen som jeg kan bekrefte etter mange samtaler med tidligere eiere av tyske hjelmer som plukket opp disse på samme måte som gutten på bildet.

Dette kapitlet forsetter med hjelmer funnet i Norge i 2018.

 

 

M35 Q66 Polizei DD (#805) kommer fra Oslo. Funnet av en hjemmefrontmann (D13) på Victor Terrasse i maidagene 1945. Som kjent var Victoria Terasse hovedkvarter for SD/Gestapo i Norge.

Høyre side av M35 Polizei.

Innside av M35. Hjelmen har blitt sprøytemalt med et nytt lag med maling langs skjørtet. Reima er merket med G. Schiele, Loburg 1939.

Poizei dekal av type Methner & Bürger.

Partiskjold på M35 Quist.

Hakereim merket med G. Schiele, Loburg 1939.

Godkjenningstempel (kronestempel) datert 1939.

Stempel på innsiden av læret. Polizei merking datert 1939.

M42 EF64 malt med lys skipsgrå maling. Denne malingen er en standard KM malingsfarge, kalt "Schnellbootweiss". Funnet i 1945 i kommandantboligen på Vardås fort på Nøtterøy i 1945.

Høyre side av M42.

Lærinnmaten på M42. Legg merke til at den ru ndersiden av læret er vendt utover. Denne feilen er oppstått på fabrikken. Navningen "Schmitz" er malt med samme maling som malingen på utsiden.

Navning "Schmitz" med samme lyse skipsgrå maling.

Undersiden av læret er vendt utover. Feil fra fabrikken.

Den glatte oversiden av læret som egentlig skulle være vendt mot soldatens hode. De sirkelrunde lærforsterkerne er limt på den glatte siden.

M40 ET66 Hirdens Bedriftsvern hjelm. Forhenværende SS hjelm. Håndmalt insignia, malingsfargen på Olavskorset er mer sølvfarget enn hvit (vanskelig å se på dette bildet).

Høyre side av HBV hjelm, her kan man ane en bortskrapet SS dekal under det håndmalte Olavskorset.

Innside av M40 HBV hjelm.

Håndmalt HBV insignia.

Front på en M40 Quist64 SS hjelm. Tydelig H7 insignia malt i maidagene 1945.

Høyre side av M40 Quist, SS dekalen er nesten bortskrapet.

Nesten bortskrapet Quist SS dekal.

Innside av M40 hjelm.