Hakereimer med RBNr/RFNr og andre hakereimer.

Dette kapittelet tar for seg hakereimer med produsentkoder og andre sjeldne merkinger. Produsentkodinger var vanlig fra 1942 og utover krigen. Dette var for å villede de alliertes etterretning hvor fabrikkene lå i forhold til all krigsproduksjon. 

RBNr. 0/0594/0005.

RBNr. 0/0267/0001.

RFNr. 0/0494/0008.

RFNr. 0/0494/0008.

0/0560/0156.

0/0560/0156.

0/0750/0100.

0/0884/0011.

Totenkopf merking på baksiden av en hakereim. Reimen er fra en M40 ET SS SD.

KM merking på en hakereim 1938 (Carl Tesch, Berlin)

KM (Kriegsmarine) merking på en reim. Denne er plassert på en Y-reim. Typisk utseende på en KM merking. Ørn stående hakekors med en stor "M" under.

En annen KM merking. Denne er plassert på baksiden av en K98 Mauser ammunisjonstaske.

Dette er en Reichsmarine merking på et K98 Mauser bajonettheng fra 1935. Den er formet som en keiserørn over en "M".