Navning I

De tyske soldatene hadde det som vane å navne/merke hjelmene sine. Dette var så enkelt som å skrive navnet sitt med penn i innerlæret til å male navnet med fine strøk som regel på innsiden i bakkant. Malingen var som oftest hvit, men rød og svart forekommer også. Navningen med maling kunne være soldaten selv som utførte, men det var nok mest trolig at det troppens/kompaniets "malerkunstner" som gjorde dette med sitt artistiske strøk. Andre eksempler på navning/merking er navnelapper sydd inn i læret og pålimte merkelapper.

 

Navning i læret med penn. Veldig vanlig.

K. Meland (Knut Meland), legionær og frontkjemper. SS Sturmmann i SS Legion Norwegen.

Lt. Wunn (Løytnant Wunn).

Schwester Elly Beusen, "Leitender Artz", H.P.F Oslo i en M40 ET66 SS hjelm. Sykepleier "Elly Beusen" senior lege (mulig en spøkefull tittel til en sykepleier). H.P.F Oslo betyr Höhere Polizei Führer Oslo. En meget sjelden merking til en sykepleier som tjenestegjorde i SS.

Sjelden blekkstempel i en M40 ET64 SS hjelm. SS-Wachtbattalion "Oslo", 2. Kompanie.

Navnet "Zöller" malt på innsiden i bakkant. Dette er typisk for tiden og ble utført kunstferdig.

Navnet "Förster".

Navnet "Schleehaut".

Hptw. (Hauptwachtmeister) "Hlare".

Obgefr. (Obergefreiter) "Schiwek".

Navnet "Löscher".

Uffz. (Unteroffizer) "Schubert".

Gefr. (Gefreiter) "Sinram."

Lt. (Leutnant) "Spiegel".

Navnet "Fuck". I følge tyske militariasamlere så er dette faktisk et familienavn.

Navnet "Ott" med feltpostnummer 24390, som er 1. Kompani, Maskingeværbattaljon 4.

Navnet "Greis".

Navnet "Regel".

Navnet "Döbler".

Navnet "Schliephake". Legg merke til feilstansingen av lottnummer.

Navnet "Schmitz".